On Hexpolcompounding.com we use cookies, typically to improve the functionalities of our website and to adapt our website based on your preferences (please read also ‚cookies‘). You may accept or deny the use of cookies. In case you do not allow the storage of cookies, please note that certain functions on the website may not work.

Kvalitet

Generell information

Kvaliteten på gummiblandningar är ofta avgörande för kvaliteten och funktionaliteten på den slutliga produkten, varför det ställs mycket höga krav på gummiblandningens dispersion så väl som sammansättning. För att kunna leverera kvalitetsprodukter enligt våra kunders krav är det nödvändigt för HEXPOL Compounding att erbjuda sina kunder ett totalsystem, bestående av:

  • ett kompetent utvecklings- och produktionsteam som säkerställer den allra senaste tekniken i t ex blandningsutveckling och produktionsprocesser
  • hög kvalitet på råvaror
  • överlägsen kvalitet, kostnadseffektiva blandningar producerade i produktionslinjer baserad på senaste tekniken
  • nära samarbete med våra kunder i syftet att ständiga förbättra våra produkters kvalitet och kostnad


Alla HEXPOL Compoundings anläggningar är certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Genom att processerna noga följs upp med kvalitetsledningssystemet strävar alla medarbetare efter att förbättra såväl resultat som effektivitet i syfte att uppnå bästa kvalitet på produkter och tjänster. Produktionsprocesser med hög grad av automation lagrar relevanta uppgifter från varje steg i processen, inklusive råvarudata, blandningsparametrar och slutkontroll av produkterna. Dessa uppgifter finns tillgängliga "on-line" och används för att kontrollera processen och produkternas prestanda. Vid alla fabriker finns ett laboratorium för produktionskontroll där omfattande tester utförs.

quality