On Hexpolcompounding.com we use cookies, typically to improve the functionalities of our website and to adapt our website based on your preferences (please read also ‚cookies‘). You may accept or deny the use of cookies. In case you do not allow the storage of cookies, please note that certain functions on the website may not work.

PA.vvo-643x370 PA.desi .stan Mag-643x370 PA.stan Tone-643x370

Special produkter, dispergerade acceleratorer, fyllnadsmedel, vulkaniseringsmedel och klibbmedel

HEXPOL Compoundings produktområde för Specialprodukter erbjuder ett brett utbud av egenutvecklade additiver. Vi har omfattande elastomer- och gummiadditivteknologier, allt ifrån dispergerade acceleratorer och fyllmedel till vulkaniseringsmedel och klibbgörare. Detta i kombination med erfarenhet ger kostnadseffektiva lösningar för våra kunders svåraste problem.

Produkterna innehåller noga utvalda färgtillsatser och additiver som är utformade för att minimera tillverkningskostnader samt minska hantering och exponering, utan att ge avkall på konsistent färgkvalitet.

Vi antar gärna Era mest kvalificerade utmaningar, för att på ett affärsmässigt fördelaktigt sätt, bistå med smarta tekniska lösningar inom områdena funktionella additiv samt infärgning.