On Hexpolcompounding.com we use cookies, typically to improve the functionalities of our website and to adapt our website based on your preferences (please read also ‚cookies‘). You may accept or deny the use of cookies. In case you do not allow the storage of cookies, please note that certain functions on the website may not work.

rubber-compounding-strip-blue rubber-compounds-slabs-yellow rubber-compounds-strip-red rubber-compounding-slabs-red

Välkommen till HEXPOL Rubber Compounding

HEXPOL Rubber Compounding är en ledande utvecklare och tillverkare av avancerade gummiblandningar av hög kvalitet med hjälp av innovativa processer och senaste utrustningen. 

Affärsområdet HEXPOL Rubber Compounding:s kunder utgörs av gummiproduktstillverkare som ställer stora krav på produkter och service samt global leveransförmåga. Det största marknadssegmentet är fordonsindustrin. Andra viktiga segment är bygg- och verktygsindustrin, energi- och oljesektorn, vattenhanteringsindustrin, kabelindustrin, flygindustrin, regummeringsindustrin och transportindustrin samt andra industri- och konsumentmarknader.