On Hexpolcompounding.com we use cookies, typically to improve the functionalities of our website and to adapt our website based on your preferences (please read also ‚cookies‘). You may accept or deny the use of cookies. In case you do not allow the storage of cookies, please note that certain functions on the website may not work.

Strip granulate-ejecting

Välkommen till HEXPOL Compounding

HEXPOL Compounding ingår i HEXPOL AB, ett svenskt företag noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. HEXPOL-koncernen är organiserad i två affärsområden: HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products, och har 53 produktionsenheter i 13 länder. Affärsområdena verkar inom olika marknadssegment men trots detta drar HEXPOL nytta av goda synergier inom områdena: teknik, inköp och produktion.

HEXPOL Compounding är en av världens ledande koncerner inom utveckling och produktion av avancerade gummiblandningar, elastomerblandningar (TPE) och termoplastiska blandningar(TP) av hög kvalitet och en av få verkligt globala leverantörer i branschen. Verksamheten består av 45 produktionsenheter över hela världen som alla använder företagets helintegrerade produktionsprocess.  

 orgachart-2018