Accu-Way® Pre-Weighed Chemicals

Řada Accu-Way od HEXPOL Compounding jsou předem zvážené balené chemikálie - obvykle dle specifikací zákazníka, které jsou pečlivě namíchány, odváženy s přesností ± 1 % a zataveny v nízkotavitelných sáčcích.

Před navrhováním produktů Accu-Way naši techničtí pracovníci pečlivě vyhodnocují kompatibilitu všech ingrediencí. V případě nutnosti lze komponenty odvážit a zabalit v odděleném obalu uvnitř obalu, aby se zamezilo reaktivitě.

Zákazníci Accu-Way obdrží vysoce konzistentní, diskrétně zabalené a kódované směsi chemických látek. Accu-Way eliminuje variabilitu tím, že poskytuje materiály, které jsou vysoce konzistentní, pokud jde o složky a celkovou hmotnost dávky.

Program Accu-Way Plus posunuje "šetrnost k životnímu prostředí" na novou úroveň a používá vratné obalové nádoby, čímž zcela eliminuje odpady z obalů. Vysoce kvalitní, přesně odvážené materiály v tavitelných sáčcích jsou dodávány ve vratných skládacích kartonech. Co lepšího může být?

accuway