PA.vvo-643x370 PA.desi .stan Mag-643x370 PA.stan Tone-643x370

Speciální produkty, disperzní rychlovače, plniva, vulkanizační činidla a činidla zvyšující lepivost

Skupina speciálních produktů v HEXPOL Compounding nabízí širokou škálu vlastních aditiv. Od disperzních rychlovačů a plniv až po vulkanizační činidla a činidla zvyšující lepivost máme rozsáhlé technologie výroby elastomerních a gumárenských aditiv a zkušenosti, díky kterým našim zákazníkům poskytujeme nákladově efektivní řešení jejich nejpalčivějších problémů.

Pečlivě připravená barviva a aditiva z oddělení speciální produktů HEXPOL Compounding jsou navržena tak, aby minimalizovala výrobní náklady a snížila manipulaci a expozici pracovníků při zachování vynikající konzistence
barev.

Bez ohledu na obtížné výrobní problémy, kterým čelí Vaše společnost, nám dejte šanci dokázat naše odborné znalosti chemických a barevných řešení ve prospěch Vašeho podnikání.