Programové prohlášení

Naše poslání

Výrobní závody HEXPOL Compounding se zaměřují na technologické vedení v oblasti vývoje a výroby vysoce kvalitních gumárenských směsí za použití inovačních procesů a nejmodernějších zařízení.

Naplňujeme potřeby našich zákazníků  gumárenskými směsmi a službami světové kvality a dlouhodobého růstu dosáhneme prostřednictvím efektivního využívání zdrojů v bezpečném prostředí a soustavným zlepšováním.

Těchto cílů dosáhneme prostřednictvím týmu dobře vyškolených, informovaných a kompetentních zaměstnanců, kteří jsou hrdí na svou práci a zavazují se k zajištění spokojenosti zákazníků a pracují na bezpečném pracovišti, které poskytuje příležitosti pro účast, seberealizaci a růst pro všechny.

 

 

 

 

 

 

mission-statement