rubber-compounding-strip-blue rubber-compounds-slabs-yellow rubber-compounding-slabs-red rubber-compounds-strip-red

HEXPOL Domovská stránka

HEXPOL Rubber Compounding je přední vývojové pracoviště a výrobce moderních, vysoce kvalitních gumárenských směsí, který využívá inovativní procesy a nejmodernější zařízení.

Zákazníky HEXPOL Rubber Compounding jsou výrobci gumárenských produktů, kteří kladou vysoké nároky na výkon a možnosti globálních dodávek. Největším tržním segmentem je automobilový průmysl. Dalšími klíčovými segmenty jsou stavebnictví a konstrukce, energetika a zpracování ropy, vodní hospodářství, výroba kabelů, letecký průmysl, protektorování pneumatik, doprava (silniční/železniční) a mnoho dalších trhů s průmyslovými a spotřebními výrobky.